Co znamená slovo kundalini?


  Kundalini je doslova had nebo hadí síla. Je to duchovní energie, která sídlí v každém člověku a bývá zobrazena jako svinutý had spočívající na dolním konci páteře. Pokud je tato síla probuzena, pak vystupuje vzhůru, prochází jednotlivými čakrami a její působení se projeví ve formě duchovního poznání a mystických zkušeností.

  Při normálním tělesném a duševním stavu jsou funkce této síly ztlumeny až k minimu a nemohou být ovlivněny jeho vůlí. Avšak soustavným cvičením tělesným i duševním, nebo meditací, lze hadí sílu probudit a povzbudit ji, aby z první čakry stoupala do čaker vyšších. Čím výše hadí síla vystoupí, tím větších schopností člověk nabude, protožeť hadí síla dráždí čakry, do nichž vstoupí, ke zvýšené činnosti.

  O průchodu čakrami se hovoří jako o vzestupu Kundaliní. Kundaliní je hadí bohyně. Podle hinduistické tradice se probuzená Kundaliní vydává na cestu ke koruně a postupně pronikne všemi čakrami. Jakmile dospěje k cíli, jedinec dosáhl osvícení. Nejvyšším cílem této cesty čakrami je ocenění našeho Vyššího já: nalezení boha v nás.


  Výsledkem probuzení Hadí síly je ovládnutí těla, životních pochodů a myšlení. zvyšuje se i odolnost a pasivní stránka tělesné síly. Ovládnutím těla a jeho fyziologických funkcí je pak možné příznivě ovlivnit i emotivitu a myšlení.

  Pokud se kundalíní probudí a překročí třetí čakru, už se nikdy úplně nevrátí na místo svého někdejšího odpočinku pod páteří. Tento jev je nezvratný a neodvolatelně vás posílá na cestu do vašeho opravdového domova. V srdci se vám zrodí pocit štěstí a pokoje. Otázky, které vám nedaly spát, nahradí vědomí a vy začnete žít daleko spokojenějším životem. Už při průchodu jednotlivými čakrami dochází k postupné změně osobnosti.

  Vysvobozený člověk žije stejný život jako před svou realizací, není však již nadále vázán karmou. Touha vyhasíná v okamžiku osvobození, přesto zůstává zdání, že tento člověk dál žije normálním životem. Rozdíl je v tom, že již neusiluje o hmotné uspokojení a prožívá svůj život nezúčastněně - jako svědek a nikoli jako aktér. Druzí lidé ho mohou kritizovat za to,že jsou až lhostejní k tomu, zda určitá konkrétní zkušenost přijde, či ne. Mohou klidně jíst, pít, milovat se nebo hrát hry jako předtím, naprosto v nich však chybí jakákoli žízeň po věcech. Za všech okolností jsou plní klidu, míru a spokojenosti.

Proč 40 dnů?

Jako doba nutná pro vlastní intenzívní přípravu k zasvěcení je v různých kulturách udávána doba čtyřiceti dnů. Tato doba je asi stanovena podle lidských duševních zákonitostí trvalejšího rázu, protože není vázána na žádný astronomický nebo fyziologický úkaz.
Čtyřicet dní se postil Mojžíš na Sinaji před zjevením Desatera, čtyřicet dní se postil Ježíš před vstupem do veřejného života, čtyřicet dní se udává jako nejkratší doba, ve které může hathajogín vzbudit Hadí sílu Kundaliní.

Univerzální jev?

Kundalíní je univerzální jev, který je v různých částech světa známý pod různými názvy. Její vytržení z dřímoty se pojí s možností být svědkem duše a také s proměnou vědomí.

Co je Sušumna?

Svislou osou čaker je Sušumna, procházející jemnohmotným tělem v místech, kde se nachází páteř. Po stranách páteře vlevo je Ida, vpravo Pingala. Cílem cvičení je probudit Hadí sílu, spící v Múladháře (první čakře), a přinutit ji stoupat vzhůru průchodnou Sušumnou.

  Hadí síla má různé podoby:
 • neprobuzená se nachází v plodivé síle
 • pročištěná a přeměněná po výstupu do Sahasráry se nazývá oblak ctnosti

Odkud kundalíni je?

Odkud se vlastně ono kýžené vzplanutí této nevšední energie bere? Pochází ze skladu bezbřehé energie vesmíru.
Vlastní procitnutí však může nastat jen za určitých okolností.
A tak klíč leží v bezpečném a plynulém vytváření těchto podmínek nebo v neustálé snaze svou hadí sílu bezpečně probudit.