Čínský horoskop


    Prvního dne čínského nového roku se stane jedno z dvanácti zvířat znamením pro celý následující rok. Roky jednotlivých zvířat se střídají v nepřetržitém cyklu počínaje myší a konče prasetem. Každé zvíře panuje jednou za dvanáct let a je nositelem typických vlastností, které ovlivňují běh vašeho života.
    Čínský kalendář se řídí měsíčními cykly, a čínský rok proto začíná vždy o něco později než rok západní. Své znamení zvířetníku zjistíte vyhledáním příslušného roku mezi zde uvedenými daty.
ROK MYŠI
klikněte pro popis znamení
ROK BUVOLA
klikněte pro popis znamení
05.02 1924 - 23.01 1925
24.01 1936 - 10.02 1937
10.02 1948 - 28.01 1949
28.01 1960 - 14.02 1961
15.02 1972 - 02.02 1973
02.02 1984 - 19.02 1985
19.02 1996 - 06.02 1997
07.02 2008 - 25.01 2009
24.01 1925 - 12.02 1926
11.02 1937 - 30.01 1938
29.01 1949 -16.02 1950
15.02 1961 - 04.02 1962
03.02 1973 - 22.01 1974
20.02 1985 - 08.02 1986
07.02 1997 - 27.01 1998
26.01 2009 - 13.02 2010
ROK TYGRA
klikněte pro popis znamení
ROK ZAJÍCE
klikněte pro popis znamení
13.02 1926 - 01.02 1927
31.01 1938 - 18.02 1939
17.02 1950 - 05.02 1951
05.02 1962 - 24.01 1963
23.01 1974 - 10.02 1975
09.02 1986 - 28.01 1987
28.01 1998 - 15.02 1999
14.02 2010 - 02.02 2011
02.02 1927 - 22.01 1928
19.02 1939 - 07.02 1940
06.02 1951 - 26.01 1952
25.01 1963 - 12.02 1964
11.02 1975 - 30.01 1976
29.01 1987 - 16.02 1988
16.02 1999 - 04.02 2000
03.02 2011 - 22.01 2012
ROK DRAKA


klikněte pro popis znamení
ROK HADA
klikněte pro popis znamení
23.01 1928 - 09.02 1929
08.02 1940 - 26.01 1941
27.01 1952 - 13.02 1953
13.02 1964 - 01.02 1965
31.01 1976 - 18.02 1977
17.02 1988 - 05.02 1989
05.02 2000 - 23.01 2001
23.01 2012 - 09.02 2013
10.02 1929 - 29.01 1930
27.01 1941 - 14.02 1942
14.02 1953 - 02.02 1954
02.02 1965 - 20.01 1966
18.02 1977 - 06.02 1978
06.02 1989 - 26.01 1990
24.01 2001 - 11.02 2002
10.02 2013 - 30.01 2014
ROK KONĚ
klikněte pro popis znamení
ROK OVCE
klikněte pro popis znamení
30.01 1930 - 16.02 1931
15.02 1942 - 04.02 1933
03.02 1954 - 23.01 1955
21.01 1966 - 08.02 1967
07.02 1978 - 27.01 1979
27.01 1990 - 14.02 1991
12.02 2002 - 31.01 2003
31.01 2014 - 18.02 2015
17.02 1931 - 05.02 1932
05.02 1943 - 24.01 1944
24.01 1955 - 11.02 1956
09.02 1967 - 29.01 1968
28.01 1979 - 15.02 1980
15.02 1991 - 03.02 1992
01.02 2003 - 21.01 2004
19.02 2015 - 07.02 2016
ROK OPICE
klikněte pro popis znamení
ROK KOHOUTA
klikněte pro popis znamení
06.02 1932 - 25.01 1933
25.01 1944 - 12.02 1945
12.02 1956 - 30.01 1957
30.01 1968 - 16.02 1969
16.02 1980 - 04.02 1981
04.02 1992 - 22.01 1993
22.01 2004 - 08.02 2005
08.02 2016 - 27.01 2017
26.01 1933 - 13.02 1934
13.02 1945 - 01.02 1946
31.01 1957 - 17.02 1958
17.02 1969 - 05.02 1970
05.02 1981 - 24.01 1982
23.01 1993 - 09.02 1994
09.02 2005 - 28.01 2006
28.01 2017 - 15.02 2018
ROK PSA


klikněte pro popis znamení
ROK PRASETE
klikněte pro popis znamení
14.02 1934 - 03.02 1935
02.02 1946 - 21.01 1947
18.02 1958 - 07.02 1959
06.02 1970 - 26.01 1971
25.01 1982 - 12.02 1983
10.02 1994 - 30.01 1995
29.01 2006 - 17.02 2007
16.02 2018 - 04.02 2019
04.02 1935 - 23.01 1936
22.01 1947 - 09.02 1948
08.02 1959 - 27.01 1960
27.01 1971 - 14.02 1972
13.02 1983 - 01.02 1984
31.01 1995 - 18.02 1996
18.02 2007 - 06.02 2008
05.02 2019 - 24.01 2020

Legenda o Nefritovém císaři
a dvanácti znameních čínského horoskopu

Nefritový císař vládl nebesům a všem nebeským bytostem, nikdy však nebyl na zemi, a proto zatoužil poznat podobu a rozmanitost pozemských tvorů. Jednoho dne si k sobě povolal nejvyššího rádce. "Vládnu již mnoho let," pravil císař; "dosud jsem však nespatřil žádné z těch podivných zvířat. Jak asi vypadají? Chci si je prohlédnout a poznat jejich povahu, pozorovat, jak se pohybují: a zaposlouchat se do hlasů, jež vydávají. Chtěl bych se také přesvědčit, jsou-li bystrá a čím jsou prospěšná člověku." Rádce císaři připomněl, že zemi obývá bezpočet nejrůznějších tvorů. Někteří běhají, jiní dokáží létat, další lezou a jiní se plazí. Shromáždit zástupce všech druhů a představit je císaři by si vyžádalo mnoho měsíců. Chce si je Vaše Veličenstvo všechny prohlédnout?
"Ne, promarnil bych mnoho času. Vyber dvanáct nejzajímavějších zvířat a přiveď je ke mně; abych je mohl seřadit podle jejich barvy a vzhledu."
Rádce dlouho přemýšlel o všech zvířatech, která znal, a rozhodl se zaslat pozvání myši. Požádal ji, aby pozvání předala i své přítelkyni kočce; dále pozval buvola, tygra, zajíce, draka, hada, koně, ovci, opici, kohouta a psa a přikázal jim, aby se následujícího dne v šest hodin ráno přišli představit císaři.
Myš se nadýmala pýchou, že i ona obdržela pozvání a hned běžela sdělit tu šťastnou zprávu své přítelkyni. Také kočka byla radostí bez sebe, ale bála se, že zaspí, proto jí myš musela slíbit, že ji ráno včas vzbudí. Tu noc myš přemítala o tom, jak krásná a elegantní je kočka a jak ohavná se bude zdát ona ve srovnání s ní. I rozhodla se, že nechá kočku příštího rána zaspat, a tak jí zabrání, aby sklidila všechen obdiv. V šest hodin ráno následujícího dne stálo jedenáct zvířat v řadě před Nefritovým císařem, který si je pozorně prohlížel. Když dospěl k poslednímu, obrátil se na svého rádce: "Všechna zvířata jsou zajímavá, ale proč je jich pouze jedenáct?" Rádce nevěděl, jak by odpověděl. Ihned však poslal svého sluhu dolů na zem s příkazem, aby chytil první zvíře, které uvidí, a přivedl je na nebesa. Sluha na venkovské cestě potkal vesničana, který nesl na trh prase.
"Prosím tě, počkej," zastavil ho sluha, "potřebuji tvé prase! Nefritový císař si chce okamžitě prohlédnout tohoto tvora. Pomysli jen, jaké cti se ti dostane, bude-li tvé prase předvedeno před vládce nebes." Vesničan byl tou zprávou náležitě ohromen a hned odevzdal prase sluhovi, který je přivedl na audienci.
Mezitím myš, která se bála, že zůstane nepovšimnuta, vyskočila na hřbet buvolovi a začala hrát na flétnu. Císař byl tím neobyčejným zvířetem tak okouzlen, že mu udělil první místo.
Druhé místo přiřkl Nefritový císař buvolovi za jeho šlechetnost, neboť strpěl myš na svém hřbetě. Tygr vypadal odvážně, a tak dostal třetí místo, králík pro svoji hebkou bí1ou srst místo čtvrté.
Drak připomínal Nefritovému císaři obrovského hada s nohama, a proto jej umístil jako pátého.
Šesté místo obsadil had díky ladným křivkám svého vlnitého těla, sedmé kůň pro svůj elegantní postoj a osmé ovce pro své mohutné rohy.
Deváté místo císař přiřkl mrštné a bystré opici, desáté kohoutovi pro jeho krásné peří a jedenácté místo se dostalo ostražitému a věrnému psu.
Prase stálo až na konci řady, a i když nebylo tak zajímavé jako ostatní zvířata, vynaložilo úsilí aby se dostavilo do paláce. Bylo mu tedy určeno místo poslední-dvanácté.
Sotva audience skončila, přiběhla do paláce kočka a prosila císaře, aby zvážil i její přednosti. Bylo však pří1iš pozdě, zvířata již byla vybrána. Když kočka uviděla myš stojící na prvním místě, vrhla se za ní, aby ji zakousla. A to je důvod, proč jsou kočka a myš nepřátelé, až do dnešních dnů.

(informace jsou z knihy Čínská astrologie)