Egyptský horoskop


    Egypťané měli horoskop sestavený podle 11 bohů. Každý byl pak symbolem jiného charakteru. Nyní si tedy můžete zkusit najít svého egyptského boha podle data narození a zároveň si můžete přečíst svoji charakteristiku podle daného znamení.

AMON RA
30.01. - 01.03.

Amon Ra byl bohem vzduchu a dechu. Byl uctívaný jako bůh plodnosti, později se jeho jméno spojilo se jménem boha slunce Ra.
Egypťané věřili, že kdo se narodí v tomto období tak má předpoklad k velkému štěstí. Lidé nyní narození prostě ztělesňují původ veškeré činnosti.
Oplývají silou, energií, zdravím a žijí budoucností. Jsou velmi inteligentní, originální a lehce se učí. Mají velké ideály a velké nároky na sebe i okolí. Někdy mohou být jejich myšlenky a cíle příliš utopické. Když zjistí, že se mýlili, těžko se s tím smiřují. Nikdy nejednají proti svému přesvědčení. Jejich hlavním motivem bývá pocit seberealizace, entuziasmus a cit pro spravedlnost.

MUT
02.03. - 03.04.

Mut, manželka boha Amona, je jednou z nejstarších egyptských bohyň. Tato bohyně ale nebyla přijatá na výslní panteonu a dává lidem narozeným v tomto období silného a neohroženého ducha.
Tito lidé jsou obdařeni osobním kouzlem, bystrostí a dokáží rychle chápat mezilidské vztahy. Jsou obdaření předvídavostí, intuicí a přítažlivostí.
Smysl pro krásu se u těchto lidí spojuje s tvořivým nadáním a do každé činnosti se vrhají s nadšením, ale může jím někdy chybět trpělivost. Jsou to vnitřně silní lidé, kteří dokáží nezištně pomáhat jiným. Jsou schopni velké lásky, ale potřebují obdiv a uznání. Do značné míry jsou však ovlivněni prostředím, ve kterém se nachází.

ESET
04.04. - 06.05.

Tato nejslavnější egyptská bohyně je pokládaná za dárkyni a ochránkyni života. Lidé narození v tomto období jsou mnohostranně nadaní a charakterizuje jich klidná a trpělivá povaha. Mají velkou sílu a vůli. Váží si bezpečí a lpí na minulosti.
Velmi rychle se orientují v každé situaci a jsou poměrně dobře přizpůsobiví, avšak spoléhají víc na vlastní dojmy a pocity než na rady jiných. V práci jsou přesní a spolehliví.
Nositelé této bohyně milují svůj domov a rodinu. Bývají odhodlaní a věrní, jsou starostliví vzhledem k svým dětem, bez pocitu, že se obětují. Jsou přirozeně veselí, vtipní a společenští a mají vyvinutý smysl pro umění.

HORUS
07.05. - 08.06.

Tento egyptský bůh vystupoval jako bůh nebes a za jeho oči byly často pokladané Slunce a Měsíc. Později byl uctívaný jako ochránce před divokými zvířaty. Je symbolem boje Světla proti Temnotě a nabádá k bdělosti a spravedlnosti.
Lidé, kteří se narodili v jeho znamení, mají vrozenou snahu uplatnit se a být středobodem zájmu. Bývají vynalézaví, energičtí a obratní. Mají dobrou paměť a jejich doménou je hromadění znalostí. Rádi komunikují a diskutují, ale na konkrétní závěry nekladou velký důraz.
Jsou pracovití, ale často chtějí stihnout víc věcí najednou a výsledek může být potom nevýrazný. Jednají spontánně, ale chybí jim trpělivost. Někdy se dokáží zamilovat i do dvou lidí současně a neumí se rozhodnout.

GEB
09.06. - 12.07.

Tento egyptský bůh symbolizuje mateřství, plodnost, úrodu. Ženský princíp v sobě ukrývá touhu podrobit se a obětovat. Nositelé tohoto egyptského boha jsou spolehliví, svědomití, zdrženliví a rezervovaní.
Jsou to romantiční, skromní a trpěli lidé, kteří bytostně touží po harmonickém životě, ale v hloubce duše jsou pesimisté.
Bývají založení dřív konzervativně, jsou velmi usilovní a pracovití, ale nemeli by si volit povolání, které jsou psychicky náročné, protože lehce mohou podlehnout stresu.
V partnerském vztahu se těžko uvolňují, neustále mají strach ze zklamání. Jsou ale ideálními, něžnými a vášnivými partnery, když cítí, že jsou skutečně milovaní. Tento egyptský bůh dal svým nositelům do vínku mateřství, proto ženy i muži lpějí na domově a jsou skvělými a obětavými rodiči.

SACHMET
13.07. - 14.08.

Sachmet (Mocná) je strážkyní pekla a spravedlnosti. Je současně vládkyní, která dohlíží na to, aby v životě poddaných vládl pořádek a světlo.
Lidé narození v tomto znamení mají skvělé pozorovatelské schopnosti a vyvinutý telepatický smysl. Charakterizuje jich také silná vůle, vitalita, vytrvalost, velkorysost a tvořivost. Tito lidé většinou nemají o sobě žádné pochybnosti, protože důvěřují svým schopnostem a kvalitám. K cíli volí nejkratší cestu.
Mají dar rychlých reakcí a v těžkých situacích uplatňují svůj vrozený instinkt a postřeh. Jejich nedostatkem je malá shovívavost, majetnictví a přílišná autoritativnost.
Raději ovládají ostatní, ale dokáží říci pravé věci v pravou chvíli. Dokáží zdolat všechny překážky a jít za svým cílem.

TOTH
15.08. - 16.09.

Toth je egyptský ptačí bůh, který si klade za cíl naplnit smysly bytostí důvtipem, vynalézavostí a tvořivostí a také bráni podvodům a klamání.
Nositelé tohoto boha patří k nejproduktivnějším lidem. Jsou ochotní obětovat svoje vlastní zájmy, aby mohli splnit svěřené úlohy. V jejich povaze je zodpovědnost, přesnost, ale někdy mohou být příliš úzkostní a skeptičtí. Věří ve svoje schopnosti, mají bystrý úsudek, cit pro mezilidské vztahy a tito vlastnosti moudře využívají ke svým cílům. Nejsou schopni dát volný průběh spontánnosti a mají sklon odporovat všemu, co se neslučuje s jejich představou.
Ve společnosti jsou dřív stydliví a málokdy se odváží dát najevo svoje skutečné pocity. Když se zamilují, jejich city jsou hluboké a silné, ale snaží se je skrývat, mají sklon ke zdrženlivosti.

SUTECH
17.09. - 20.10.

Sutech je bůh války, bouřky a pouště, ale i bůh svobody. Lidé narození v jeho znamení jsou velmi níroční a stále chtějí podávat maximální výkony. Neustále řeší dilema, jestli si zvolili ten správný okamžik pro činy a rozhodnutí.
Jen málokdo z ostatních lidí si tak dobře uvědomuje různé možnosti volby.
Stále hledají duševní rovnováhu, touží po harmonii a mají silné obavy, aby nezklamali. Kritika nebo neúspěch se jich velmi dotkne a těžce se s tím vyrovnávají. Těžko přiznávají své chyby a omyly. Často to vede k tomu, že už nemají dodtatek síly, aby začaté práci pokračovali.
Sutechův hněv se u těchto lidí objeví tehdy, když se setkají s nějakou nespravedlností, pak jsou nekompromisní. Narodili se s pocitem, že mají pomáhat spravedlnosti a všemu, co je na světe dobré, v tom jsou neúnavní.

USIR
21.10. - 25.11.

Usir byl bohem zemědělství, který zasvětil lidstvo do tajů pěstování rostlin. Symbolizuje nevyčerpatelnou sílu přírody a živost vegetace.
Nositelé tohoto boha jsou inteligentní a bystří lidé s perspektivním uvažováním a aktivním myšlením. Charakterizuje je totiž originalita a tvrdohlavost. Jsou zvědaví, a pokud je něco zajímá, vynaloží všechnu námahu, aby se to dověděli.
Jejich snaha po dokonalosti jich nutí klást si vysoké požadavky na sebe i na ostatní. Mají velké ideály, proto se nikdy nezajímají o malicherné věci.
Jsou zdatní v zaměstnání, ale i v každodenním životě, mají talent rozpoznat každou vhodnou příležitost. Zajímají se o všechno, co je záhadné a skryté, mají sklon k mystice.
Jsou to silné osobnosti, které dokáží mistrovsky maskovat svoje pocity. V lásce jsou ale oddaní a vášnivý.

ANUBIS
26.11. - 28.12.

Anubis je bůh, kterému sa přisuzuje umění balzamování mrtvých a jeho úlohou je převádět duše z jasného dne do bran posvátných míst.
Blízkost smrti jakoby varovala nositele tohoto boha na možná nebezpečí. Tito odvážní lidé milují každou činnost, která je spojená s rizikem.
Touží po životě a lásce plných dobrodružství a vzrušení. Tato touha vyhledávat nebezpečí a vydávat svůj život či svoji existenci všanc vede až příliš často k tomu, že jedinci boha Anubise umírají nepřirozenou smrtí. Tito lidé milují svět, ve kterém se stále něco děje. Mají nezávislou povahu a jejich velká síla spočívá v optimismu.
Neradi se nechávají okrádat o čas zbytečnou nebo nudnou prací. Těžce se podřizují, ale jsou zároveň romantickými a vášnivými partnery, kteří věří v lásku a přátelství.

HATHOR
29.12. - 29.01.

Hathor, strážkyně milenců, patřila k nejsložitějším egyptským bohům. Ochraňovala ženy a děti a byla spojována se smrtí a znovuzrozením.
Nositelé tohoto boha jsou moudří, vytrvalí a aktivní. V jejich složité povaze je mnoho rozporů. Mají velkou představivost a intuici, která jim umožňuje rozpoznat skryté souvislosti.
Pro svůj přehled jsou často žádáni jinými lidmi o radu nebo pomoc. Zdánlivě se tito lidé nedají lehce vykolejit kritikou druhých, ale za jejich lhostejným chováním se skrývá hluboké pokoření. Ale i přesto se dokáží rychle vzpamatovat.
Jsou velkorysí a tolerantní k chybám druhých. Nesnáší omezování svobody a nevydrží dlouho na jednom místě.
Tyto lidi vzrušuje všechno nové, proto vyhledávají nové a zajímavé podněty. Potřebují tolerantního a chápavého partnera. Za to se mu pak odplácí oddaností.