Horoskop keltských druidů


  Líbí se vám legendy? Pokud ano, přečtěte si něco o životě stromu a člověka.
  Obvyklý evropský horoskop, založený na dvanácti znameních hvězdného zvěrokruhu a postavení planet v den narození člověka je pro nás zajímavostí i poučením a přibližuje nám myšlení i staré tradice národů. Jsou však také jiné soustavy než naše nebo orientální astrologické představy, dochované až do naší doby. Zcela neobvyklým horoskopem je dávný horoskop keltských druidů, tedy kněží, mudrců a věštců zároveň, kteří všechny své poznatky čerpali z pozorování přírody a užívali přírodních symbolů; vždyť právě po nich se nám dochovala tradice vánočního jmelí, stále tak půvabná a milá, připomínající přírodní krásy i v nejšeřejších krátkých zimních dnech.

  Druidové měli do 4. až 5. století velký vliv nejen mezi svými rodáky v Anglii, Irsku, Skotsku, Germánii a Gálii, ale i u sousedních národů.


  Tito druidové, kteří podle tvrzení legend vedli rozjímavý život v lesích, usuzovali na základě pozorování, že se každý člověk svou podstatou i svými povahovými rysy podobá stromu. Stromy jsou přece také silné i slabé, voňavé i bez vůně, okrasné, osamělé, smuteční, …

  Na těchto přírodních poetických základech vytvořili horoskop, kde spojili narození člověka s určitým druhem stromu – borovicí, cedrem, habrem, jasanem, …

  Horoskop střídá celkem 17 různých druhů stromů za půl roku, a to po desetidenních obdobích. Proto se během roku opakuje vliv stromu vždy dvakrát, u topolu třikrát. Pro osoby narozené v den rovnodennosti nebo slunovratů, pak platí zvláště příznivé předpovědi odvozené od životného a silného dubu, krásné břízy, půvabné olivy a tvrdého neústupného buku.

Vyhledejte si své datum narození a klepněte na něj!

jabloň
23.12 až 1.1.
a 25.6. až 4.7.
Jsi člověk sympatický, naplněný zvláštním kouzlem, přitažlivý, vždycky ochotný k dobrodružství a flirtům. Najdeš-li uspokojení v manželství, zcela se usadíš.
Je-li třeba, rozdělíš se o poslední halíř. Často se tvého přátelství zneužívá. Máš vědecké nadání, vedeš pohnutý a zajímavý život.
jedle
2.1 až 11.1.
a 5.7. až 14.7.
Jsi člověk drsné krásy, avšak vždycky elegantní a originální. Ve společnosti vynikáš důstojností a zdrženlivostí. Žiješ dlouho, třebaže člověka narozeného v tomto znamení někdy pronásleduje vleklá choroba. Jsi náladový, umíněný, a proto vyvoláváš obtíže ve společenském styku. Vyznačuješ se ambicemi, mnoha schopnostmi, pracovitostí. V lásce jsi stále nespokojený. Velmi snadno si osvojuješ vědecké znalosti.
jilm
12.1 až 24.1.
a 15.7. až 25.7.
Vyznačuješ se klidem, sebeovládáním, duševní pohodou. Mnoho vyžaduješ sám od sebe, proto netrpíš chyby a vady ani u jiných. Máš křehké zdraví. Ve svém povolání jsi uznáván. Budíš důvěru. Tvá povaha je ušlechtilá, účinlivá, ačkoliv někdy i despotická. Máš smysl pro humor, život si rozvážně plánuješ.
cypřiš
25.1 až 3.2.
a 26.7. až 4.8.
Cypřiš je strom silný a krásný, podobá se zároveň svalnatému člověku. Nepotřebuješ tedy mnoho ke štěstí. Jsi bytost za všech okolností spokojená, klidná, plná optimismu. Chceš být neustále v kruhu rodiny, přátel, nemáš rád samotu. Vyznačuješ se přísností k podřízeným, ale v práci děláš samý zmatek. Miluješ-li, pak miluješ silně. Tvým krásným rysem je obětavost a věrnost v přátelství.
topol
4.2 až 8.2.
a 1.5. až 14.5
a 5.8. až 13.8.
Topol je ozdobný strom lahodící oku, nestárnoucí. Osoba narozená v jeho znamení není nikdy domýšlivá, cítí potřebu počínat si obětavě, je však vybíravá, a proto často zůstává osamělá. Je přitom velice popudlivá a to jí nijak neusnadňuje vztahy k bližním. Má srdce schopné velikých citů, ale málokdy dosahuje uspokojení v lásce. Má uměleckou povahu. Je dobrým organizátorem s filosofickým smyslem. Dokáže být partnerovi skvělou oporou v těžkých životních okamžicích.
cedr
9.2 až 18.2.
a 14.8. až 23.8.
Pevný, urostlý, vzácně krásný strom. Proto se těšíš dobrému zdraví, sebejistotě, rozhodnosti. Rád lidem imponuješ. Vyznačuješ se pracovitostí a tvůrčími schopnostmi. Partneři spatřují ve tvém optimismu oporu. Jsi člověk vybíravý – a kdoví, zda nebudeš muset čekat na jedinou velkou lásku. V zaměstnání máš instinkt vedoucího pracovníka. Máš rád hudbu a rozumíš jí.
borovice
19.2 až 28.2.
a 24.8. až 2.9.
Údělem člověka narozeného v tomto znamení je mnoho krásy. Je trochu zahleděný do sebe a rád se obklopuje příjemnými lidmi. Je tvrdý, odvážný až k drzosti. Je vždycky dobrým společníkem, ale snadno se nechává odstrašit a znechutit. Hluboce prožívá každé zklamání. Nachází uspokojení v práci. Je dobrým organizátorem. Borovice je znamením obzvlášť příznivým pro ženy.
vrba
1.3 až 10.3.
a 3.9. až 12.9.
Jsi osoba citlivá ve styku s lidmi i v citovém životě. Spojují se v tobě dvě povahy: snivá, vnímavá – a druhá plná neklidu, proměnlivá. Máš poctivý charakter, ale žít s tebou není snadné. Rád cestuješ. Často se považuješ za člověka nepochopeného a nedoceněného. V lásce tě charakterizuje množství rozmarů, občas hysterie, vždycky velké nároky. Zažiješ mnoho trpkosti, ale pravý přístav najdeš teprve v manželství.
lípa
11.3 až 20.3.
a 13.9. až 22.9.
Provází tě úspěch a uznání v životě, ale v lásce naprosto nenacházíš štěstí. Některé lípy zaujímají plačtivé stanovisko a často upadají až do podivínství. Jsou pohodlnické, ochotné k ústupkům a po celý život velice žárlivé.
dub
21.3.
Životnost, odvaha, síla tělesná i mravní. Nesnáší léky ani stonání. V každé situaci se chová hrdinsky, v lásce se stává obětí prvního hlubšího pohledu a věří, že je to cit na celý život. Jsi člověkem činu a pod tvými „větvemi“ vždycky najdou ochranu lidé slabí.
líska
22.3 až 31.3.
a 24.9. až 3.10.
Jsi člověk nenápadný, ačkoliv máš úžasný vliv na druhé lidi. Osobitý půvab ti pomáhá dosáhnout životního cíle. Jsi velmi přívětivý k jiným, rád působíš na veřejnosti. V lásce jsi vrtošivý, ale poctivý a věrný. Máš vysokou inteligenci, skvělou intuici.
jeřáb
1.4 až 10.4.
a 4.10. až 13.10.
Ačkoliv se to nezdá, jemnost je silná a vytrvalá. Dokáže se účinně postavit proti všem obtížím osudu.
Máš sklon k filosofování, projevuješ umělecké nadání. Miluješ vášnivě a často měníš sympatie.
javor
11.4 až 20.4. a
14.10. až 28.10.
Člověk narozený ve znamení javoru se vyznačuje originalitou, v davu je vždycky někým, a přesto je ve skutečnosti nesmělý a velmi zdrženlivý. Má hrdost a veliké ambice, třebaže bývá často cynický.
Je citlivý na pochvalu, neobyčejně inteligentní. Má dobrou paměť. V lásce je velice složitý. Chce imponovat, ale zároveň se pokouší vnucovat své rozmary a vůli.
ořešák
21.4 až 30.4. a
29.10. až 11.11.
Podobně jako tento strom jsi člověk tvrdý a plný rozporů. Ořechový člověk bývá sobecký, bezohledný v jednání. Projevuje nečekané reakce a přehnané ambice. Chybí mu pružnost k přizpůsobování okolnostem.
Těší se autoritě, bývá obdivován, ale ne vždy milován. Neodpočine si sám a nenechá odpočinout ani druhé lidi. Je všestranně inteligentní, má znamenitý strategický smysl. Nesnáší kompromisy. Při setkání s takovým člověkem je naděje na mnoho dobrého i zlého.
kaštan
15.5 až 24.5. a
12.11. až 21.11.
Dokážeš bojovat o každou věc, protože máš hluboký cit pro spravedlnost. Vždycky získáváš při bližším poznání. V lásce nenajdeš snadno partnera, miluješ-li, pak pouze jedenkrát.
V rodinném životě je člověk narozený ve znamení kaštanu oddaný, pohotový, rozvážný. Jeho osud závisí hlavně na okolnostech: buď se dostane příliš vysoko, anebo bude muset celý život bojovat s překážkami.
jasan
25.5 až 3.6.
a 22.11. až 1.12.
Lidé narození symbolicky pod tímto stromem jsou všemi lidmi milováni. Jsou impulsivní, nároční, vytčeného cíle zpravidla dosahují velmi snadno, a když jim něco nevyjde odklidí se do stínu. Jsou ctižádostiví, schopní oslňující. Ostatním lidem není ve stínu jasanu špatně, a to dokonce ani v nejbouřlivějších dnech. Jsou to nevšední povahy, třebaže někdy sobecké. V lásce jsou vždy věrní.
habr
4.6 až 13.6.
a 2.12. až 11.12.
Velice dbáš o svůj vzhled, vedeš rozumný, ukázněný život. Jsi příliš svědomitý; sníš o slávě, vyžaduješ pochvaly. V lásce toužíš prožít něco neobyčejného, ale jsi sám osobou milovanou, nežli naopak. Nedůvěřuješ lidem, což zatěžuje celý tvůj osobní život.
fíkovník
14.6 až 23.6. a
12.12. až 21.12.
Jsi osobnost silná, nezávislá v úsudcích. Miluješ rodinný život, vyznačuješ se srdečností ve vztazích k dětem a zvířatům. Další tvé rysy jsou inteligence, smysl pro humor, mnohostranné schopnosti. V duchu se přiznáváš k lenosti.
bříza
24.6.
Osoba krásná a jemná, která v životě nepůsobí starosti. Partneru nerozvrátí rozpočet, neboť nevyžaduje mnoho. Nesnáší vulgárnost. Přes svou jemnost dokáže být titánem v práci. Charakterizuje ji stálost citů. Inteligence, fantazie, pracovitost ti zjednává úctu celého okolí.
oliva
23.9.
Osoba plná krásy, rozumu a diskrétnosti vůči cizímu soukromému životu. Laskavá povaha, klidný charakter. V lásce nikdy neprojevuje žárlivost, toleruje partnerovu svobodu, i když jí to působí bolest. Má schopnost uvažovat, miluje knihy a společnost moudrých lidí. Přináší do domu štěstí a pokoj.
buk
22.12.
Dbáš o svůj zevnějšek někdy až příliš. Děláš odvážné životní plány a houževnatě se je snažíš uskutečnit. Charakterizuje tě šetrnost, ale nikoli lakota. Hodíš se na vedoucí postavení. V lásce ti chybí fantazie, v manželství si starostlivým člověkem, milovníkem domácího života. Věz, že buk je strom tvrdý a neústupný.