Vodnář  -  Aquarius


Jestliže Váhy jsou nejlepším partnerem ve vztahu dvou lidí, pak Vodnář představuje nejlepší jednotku ve společenských skupinách. Tak jako Váhy však mají tendenci dominovat v partnerském vztahu, tak také Vodnář má snahu o dominanci v sociální skupině. Vodnářem končí přeměna od čistého individua představovaného Beranem, ke společenské bytosti. Ke svému životu potřebuje Vodnář skupinu lidí, ať již malou či velkou, se kterou se může ztotožnit. Může v ní zaujmout vedoucí postavení, může ji ovlivňovat svými názory. Vodnář mívá obvykle zásadní představy o tom, jak by společnost měla fungovat, často za tyto ideály bojuje, snaží se o změnu dosavadního stavu, o prosazení někdy až utopických koncepcí.
V sociálních skupinách Vodnář někdy zapomíná na to, že společnost sestává z řady individuí. Přesto, že sám může být velký individualista, toužící po svobodě a nezávislosti, u jiných může tyto vlastnosti potlačovat, neboť jsou na škodu při formování základní myšlenky skupiny.


Vodnář je svobodomyslný, proto jej partnerské vztahy svazují a hledá v nich spíše partnerství, než odevzdanou lásku. V uplatňování svých názorů může být dost netolerantní, tvrdohlavý. Jeho názory bývají mnohdy excentrické, nereálné, neuskutečnitelné. Neuskutečnitelnost svých představ si však neuvědomuje, protože má dojem, že on vše zná a ví nejlépe.
Negativní vlastností Vodnáře může být příliš velká nezávislost, obtížné navazování blízkého, intimního vztahu, výstřednost, nepraktičnost jeho společenských koncepcí, neústupnost.
Vládce Vodnáře Uran mu odpovídá zejména revolučností koncepcí, novostí myšlenek. Uran však na rozdíl od Vodnáře toleruje svobodu individua. Uran také není tak orientován na prosazení se ve společenských skupinách jako Vodnář.
Olanety, které postupují znamením Vodnáře získávají na intelektu, zvyšuje se také jejich potřeba společnosti. Venuše ve Vodnáři dává přednost přátelskému vztahu, bez citové závislosti.

 

ZPĚT