Příčiny nemocí


    Přemýšleli jste někdy o tom, že za nemoc nemůže jen náhoda? Že nemoc je způsobena naším chováním? Prostě tím, jak se chováme sami k sobě a k okolí si můžete určité nemoci přitáhnout, zhoršit nebo také zlepšit či se úplně uzdravit. Prostě hodně věcí závisí na nás.
    Kdysi jsem si udělala takový seznam z knih (většina je asi z knihy Louise L. Hay-Miluj svůj život) nebo z internetu. Tak jsem si řekla, proč ho mít jen pro sebe na počítači, zkusím to dát na stránky.
V uvedené tabulce je jen výběr několika z celého seznamu. Ale klepnutím zde na odkaz si můžete stáhnout celý seznam ve formátu .pdf.

Problém Příčina, důvod Co je třeba změnit, udělat
Akné Odmítání sebe sama. Štítivost vůči sobě Jsem od Boha pocházejícím, dokonalým ztělesněním života. Mám se rád, beru se takovým jakým jsem.
Alergie Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly. Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se životem
Bolesti hlavy Znechucení z nátlaku, manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy. Přizpůsobuji se běhu života. Nechávám život, aby mi příjemně a snadno zajistil vše, co potřebuji. Život je tu pro mne.
Cholesterol Ucpává průchody radosti. Strach přijímat radost. Jsem ochoten mít rád život. Volně mnou proudí radost. Přijímat je bezpečné.
Chřipka Reakce na všeobecnou negativitu a všeobecná přesvědčení. Strach. Víra v pravdivost statistik. Jsem mimo dosah společenských předsudků. Nepodléhám žádným vlivům.
Krev - anémie Nerozhodné polovičaté postoje, málo radosti, strach ze života. Pocit, že za nic nestojím. Mohu se naplno radovat ze života. Je to bezpečné. Mám rád život.
Krevní tlak- vysoký Dlouhodobě nevyřešený citový problém. S radostí se zbavuji minulosti, jsem usmířený.
Krevní tlak- nízký Málo lásky v dětství. Poraženectví. Pocit, že nic nemá cenu, protože se to beztak nepovede. Jsem ochoten žít ve věčně harmonické přítomnosti. Můj život je radost.
Koleno Představuje hrdost a ego Jsem pružný a přizpůsobivý.
Krk - potíže Neschopnost. Polykaná zloba. Potlačovaná kreativita. Odmítání změn. Vyjadřuji se s radostí, svobodně a tvořivě. Snadno a přirozeně se hlásím o svá práva. Jsem ochoten se změnit.
Klouby Představují změny životního směru a lehkost, s jakou probíhají. Snadno a přirozeně se měním. Můj život opatruje Bůh, a proto se ubírám vždy tím nejlepším směrem.
Konečník Místo, kde se tělo zbavuje odpadu. Snadno a přirozeně se zbavuji všeho, co už nepotřebuji.
Křečové žíly Setrvání v nepříjemné situaci či postavení. Sklíčenost. Pocit přepracovanosti a přetíženosti. Spočívám v pravdě. Raduji se z pohybu. Pohybuji se přirozeně a spontánně. Mám život rád a raduji se z každého okamžiku.
Játra - potíže Neustálé stížnosti a nadávky. Pocit, že jste špatní. Ustavičnou kritikou jen obelháváte sami sebe. Hledám lásku a nacházím ji všude a ve všem.
Lymfatické potíže Varování, že mysl se potřebuje soustředit na nezákladnější životní skutečnosti, na lásku a radost. Jsem zcela soustředěný na lásku a radost ze života. Přizpůsobuji se životu. Jsem klidný.
Močový měchýř Úzkost. Lpění na starých myšlenkách a názorech. Strach zbavit se minulosti. Vztek většinou na partnera. Snadno a spontánně se zbavuji starého a vítám nové. Jsem v bezpečí.
Mononukleóza Návyk znevažovat a bagatelizovat život, přesvědčovat ostatní, že nemají pravdu. Hodně sebekritiky. Jsem za jedno se životem. Vidím se v druhých a to co vidím, mám rád. Raduji se z toho, že žiji.
Nohy - stehna Lpění na traumatech s dětství. S pochopením, vědomím a znalostmi, které měli, dělali to nejlepší, co mohli. Osvobozuji je.
Nohy - lýtka Strach z budoucnosti. Nechuť k pohybu. S radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, nebo" vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku.
Obličej Představuje to, co ukazujeme světu. Je bezpečné být sám sebou. Vyjadřuji, kdo jsem.
Obezita Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, zavrhování sebe sama. Hledání seberealizace a naplnění. Jsem usmířený s vlastními pocity. Jsem v bezpečí. Vytvářím si bezpečné prostředí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
Otoky Čeho nebo koho se nechcete zbavit? Rád se zbavuji všeho minulého. Je to bezpečné, jsem svobodný.
Otlaky Zbytnělé názory a myšlenky. Vykrystalizovaný strach. Je bezpečné nově myslet a žít. Přijímám dobro.
Páchnoucí dech Zloba a pomstychtivé myšlenky. Zkažené, zahnívající myšlení, špinavé pomluvy. Hovořím vlídně a laskavě. Vydechuji jen dobro.
Paradentóza Zloba na vlastní nerozhodnost. Od slov daleko k činům. Jsem se sebou spokojený, vždy se rozhoduji správně.
Ramena kulatá - skolióza Vláčení břemen života. Bezmoc a beznaděj. Stojím vzpřímeně a svobodně. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Můj život je den ode dne lepší a radostnější.
Slinivka Představuje sladkost života. Mám sladký život.
Srdeční potíže Dlouhotrvající citové problémy. Málo radosti. Zatvrzelost v srdci. Přesvědčení, že je nutné žít v napětí a stresu. Radost. Radost. Radost. S láskou nechávám radost prostoupit celou svou myslí, svým tělem a všemi svými zážitky.
Únava Odpor, nuda. Málo lásky k tomu, co dělám. Jsem plný energie a nadšení ze života.
Zácpa Odmítání zbavit se starých myšlenek. Uvíznutí v minulosti. Někdy i lakomost. Zbavuji se starého a to, co přichází je nové, svěží a plné života. Nechávám život proudit celou svou bytostí.
Zánět tlustého střeva Přehnané nároky ze strany rodičů. Pocit útlaku a porážky. Silná potřeba lásky a náklonnosti. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si svou vlastní radost. Jsem rozhodnut být úspěšný.
Zubní potíže Dlouhotrvající nerozhodnost. Neschopnost analyzovat myšlenky a činit příslušná rozhodnutí. Rozhoduji se na základě principů pravdy. Cítím se bezpečně, nebo" vím, že v mém životě se dějí jen správné věci.
Žaludeční potíže Hrůza. Strach z nového. Neschopnost asimilovat nově. Život mi dělá dobře. Každým okamžikem asimiluji všechno, co je nové. Všechno je v pořádku.