Víte, co jsou to biorytmy?


  Pojem biorytmus se používá pro tři nebo čtyři následující dlouhodobé rytmy:

 • 23-denní rytmus, který se označuje jako fyzický a určuje rozhodnost, schopnost rozhodování a kondici
 • 28-denní rytmus, který se označuje jako psychický (emocionální, citový) a působí na vnímání. Určuje proto schopnost citově vnímat, být laskavý a tvořivý
 • 33-denní rytmus, který se označuje jako duševní (inteligence), protože řídí duševní síly člověka. V příznivých dnech je vysoká schopnost koncentrace a fantazie, ale spontánnost je snížená
 • 38-denní rytmus, který se označuje jako intuitivní, ptozože ovlivnije intuici člověka.
Všechny dlouhodobé rytmy začínají dnem narození a další jejich průběh se dá znázornit sinusovou křivkou. Čím vystoupí křivka daného biorytmu výše, tím vyšší je výkonnost v příslušném cyklu. Čím je tato křivka níže, tím je energie menší. Za zvláště kritické jsou označovány dny, kdy příslušná křivka protíná nulovou přímku, tyto dny se nazývají kritické.
Všechny typy biorytmů probíhají zcela samostatně bez ohledu na ostatní. Může se tedy stát, že v určitý den můžete mít kritický den u dvou nebo zcela výjimečně i u třech biorytmů či čtyř.

Popisované biorytmy, které jsou odvozené ode dne porodu, mohou být vědecky sporné. Zdali se jejich předpovědi shodují se skutečností si můžete ověřit na sobě.

Jak to vypadalo po narození


Jak si vlastní biorytmus vypočítat?

Nejprve musíte zjistit, kolik dnů uplynulo od Vašeho narození (nezapomeňte na roky přestupné). Potom již počet dní vydělte délkou biorytmu, který chcete určit (tedy 23 nebo 28 nebo 33 nebo 38). Dělte na celá čísla se zbytkem. Pokud dělení vyjde beze zbytku, nacházíte se na začátku křivky. Jestliže zůstal nějaký zbytek, pak toto číslo ukazuje, ve které části příslušné křivky se nacházíte.

Jestliže se Vám biorytmy nechce počítat, můžete si stáhnout šablonu v MS Excelu, pomocí které si můžete vykreslit po napsání data narození graficky znázorněné jednotlivé biorytmy vždy na období 30 dnů, samozřejmě opakovaně, na které období budete chtít.

Fyzický cyklus

 • vysoká energie
  dobrá tělesná kondice
  odolnost proti stresu
  vysoká vitalita
  silný sexuální pud
  nebezpečí onemocnění z přetížení
 • nízká energie
  rychlá únavnost
  čas odpočinku a ohlédnutí se zpět
 • kritické dny
  náchylnost k nemocem
  sklon k chybnému jednání

Psychický cyklus

 • vysoká energie
  intenzivní duševní a citový život
  dobrý čas pro rozvoj přátelství a lásky
  tvořivost
  zájem o vše nové
  sklony k přehnaně emocionálnímu jednání
 • nízká energie
  nejistota
  pasivita
  zahledění se do sebe a sklon k sebekritice
 • kritické dny
  sklon k duševním konfliktům
  zvýšená náchylnost k nemocem

Duševní cyklus

 • vysoká energie
  je zesílená schopnost k cílevědomému jednání
  dobrá schopnost komunikace
  dobrá paměť
 • nízká energie
  snížená duševní síla
  málo zájmu o nové myšlenky
  zpomalené reakce
  rychlé duševní vyčerpání
 • kritické dny
  snížená koncentrovanost
  málo duchapřítomnosti-zvýšené nebezpečí úrazu
  sklon k špatným odhadům
Chcete zjistit svoji budoucnost? Nesnažte se, ona totiž závisí na vašišem současném chování.