Údolím řeky Doubravy


Šla jsem tímto údolím od Horního mlýna po červené kolem řeky a skal romantickým údolím zpívajících vod (jak napsal jeden Básník) až do Bílku. Zpět jsem se vracela pak po zelené značce přes zříceninu hradu Sokolov (Sokolohrady) a dál na Čertův stolek. Potom ke Kamennému potoku a po modré jsem se šla podívat na jeho vodopád, který v letním období vysychá.
Nejprve bylo zataženo, ale po poledni se ukázalo i sluníčko, které vše rozzářilo.

Doubrava Doubrava Doubrava Doubrava
Doubrava Doubrava Doubrava Doubrava
Doubrava Doubrava Doubrava Doubrava
Doubrava Doubrava Doubrava Doubrava
Doubrava Doubrava Doubrava Doubrava
Doubrava Doubrava Doubrava Doubrava
Doubrava Doubrava Doubrava Doubrava
Doubrava Doubrava Doubrava Doubrava
Údolí řeky Doubravy je přírodní rezervace, která leží v chráněné krajinné oblasti Železné hory, severovýchodně od Chotěboře nedaleko obce Bílek.
Po celém svém toku řeka vytvořila kamenné řečiště, plné skalních věží a obřích hrnců, s vodopádem a kamenným mořem. Nad údolím se nachází vyhlídka Sokolohrady, poblíž se nachází i zbytky původního hradu Sokolov. Na protějším svahu přes řeku je pak skalní věž Čertův stolek s vyhlídkou.