Proč osobní stránky?


  Myslím, že mám docela pestrý život. Pokud máte trochu času, tak tak si zkuste mé stránky prohlédnout. Trochu cestuji, pracuji na různých městech a pracuji především hodně s různými lidmi s různým společenským postavením.
  Učím lidi pracovat na počítači a setkávám se tak s opravdovými životními příběhy. Možná tak i občas lidem dodávám naději, že něco jde i jinak a jednodušeji, že je fajn někdy vyjít ze zaužívaných stereotypů nejenom při své práci ale možná i ve svém životě.

  Zajímám se ale trochu také o nepoznané a vědecky nedokázané věci. Možná si řeknete, že technické vzdělání a takové věci nejdou dohromady? Ale proč ne? Ono se úplně vše nedá vždy vědecky uchopit a dokázat. Vemte si jen obyčejné sny, vůni a krásu květin, kterou vnímá každý člověk jinak. Také si zkuste vybavit pocity, které ve vás vyvolá svítící sluníčko,.... atmosféra určitého místa, které navštívíte,...

  Je spousta věcí, které můžete jen vnímat, ale nemá cenu je rozebírat a dokazovat, proč to tak je.

  A právě proto, abych mohla psát i jiné věci než pracovní, jsem udělala tyto svoje stránky s texty, obrázky a jen tak nápady.


  "Člověk je součástí celku, který nazýváme vesmír, součástí omezenou časově i prostorově. Sám sebe, své myšlenky a pocity zakouší jako něco nezávislého na zbytku světa, jako jakýsi optický klam svého vědomí. Tento klam je něčím na způsob vězení, jež naší pozornost soustřeďuje na nás samotné a na vztahy s nejbližším okolím. Úkolem každého z nás musí být osvobození z tohoto vězení rozšířením okruhu našeho vnímání na všechna živoucí stvoření, na celou přírodu se vší její krásou. Nikdo toho nemůže dosáhnout úplně. Ale samotná snaha přispívá k osvobození a podporuje sebezdokonalování."

  Albert Einstein, 1972